ølskala

Oppdatert: Cohort-brygging? Hvordan høres det ut?

10.04.2021

Vel overstått Påske! Status på Covid-19-tiltakene er de samme til minst 15. april, dvs. at vi ikke har lov til å ha vanlige bryggekvelder. Det er jo (ikke bare) litt synd da det p.t. er svært lite øl på lager. 

Men: Vi kan kjøre kohort-brygginger, dvs. at bryggeleder brygger sammen med sin kohort, dvs. familie eller andre dette gjelder. Hittil i mars/april er det gjennomført to slike, Olav & Co og Knut & Co. Det er ikke noe veien for å fortsette slik aktivitet, men den som setter et brygg må også sørge for at batchen blir tappet! Enten ved at samme kohort eller ved at man avtaler med en annen kohort som tapper. Ønsker man å kjøre en kohort-brygging så meldes den opp i bryggekalenderen som vanlig, men husk å sette navnet ditt på alle 5 plasser for å blokkere at andre kan melde seg på. 

Det vil bli foretatt vareopptelling tirsdag 13/4 og link til beholdning finnes nå her. Så nå er det bare å sette opp brygginger! Sjekk oppskrift mot varebeholdningen og brygg fortrinnsvis noe utav det vi har på lager. Å skaffe råvarer er nemlig noe vi heretter må håndtere selv.

Jeg foreslår følgende: All brygging i neste måned legges inn innen den 25 i inneværende måned. Så sender vi inn bestilling til CraftCo dagen etter og henter/eller får noen til å hente rundt den 30. slik at alt er klart for neste måned.

Så får vi håpe at vi kan brygge som normalt i mai og videre utover.