ølskala

Ringerike samvirke­bryggeri

Ringerike Samvirkebryggeri ble besluttet avviklet med virkning fra 31 desember 2021. Årsmøtet fattet dette vedtaket på et ekstraordinært årsmøte 10 november 2021. Årsaken til avviklingen er for lav oppslutning og engasjement fra medlemmene, både mhp deltakelse i praktisk bryggeaktivitet og manglende vilje til å påta seg administrative oppgaver med drift av bryggeriet. Alt utstyret selges til Nesodden Samvirkebryggeri som nå reetableres etter brannen der for 2 år siden.

Fakta
Bryggerisjef:
Telefon:
E-post: