ølskala

Drøbak samvirke­bryggeri

Drøbak Samvirkebryggeri ligger i Sagaveien 13 (gamle Jobu bygget). Første batch ble brygget 4/3-2015, og Amta har laget en flott videoreportasje om virksomheten vår!

Hver bryggekveld har en bryggeleder som passer på så ting fungerer som det skal, og noen har også tatt på seg ytterligere driftsoppgaver:

  • Tore Rosseid – bryggeplanlegging.
  • Torstein Ramberg – anskaffer råvarer.
  • Johan Værnø – rekvisita og IT.
  • Bjørn Luka – månedlig varetelling. 

Det brygges cirka en gang i uken. Gjennomsnittlig antall brygginger per medlem er +/- 6 kvelder i året, mens noen ildsjeler brygger mer.

Det finnes ledige andeler så du som gjerne vil være med å brygge ditt eget øl kan gå inn på påmeldingssiden og melde din interesse for å kjøpe en andel.
(En andel kan selges videre dersom man senere skulle ønske det)

Fakta
Bryggerisjef: Erling Haave
Telefon: 90881986
E-post: erling@haave.as