ølskala

Om Samvirkebryggeriet

Brygging av eget øl er bra på mange måter! For det første blir eget øl veldig godt, og helt på høyden med det aller meste som selges over disk. Videre er det bra å lage kvalitetsprodukter selv, og ikke minst er det hyggelig å få litt skryt for det av andre. Som ølbrygger i Samvirkebryggeriet får man i tillegg en fin ekstrabonus ved at bryggingen utvider det sosiale nettverket i lokalmiljøet siden man jo brygger sammen med folk fra nabolaget, i et lokale som har alt utstyret som trengs, helt i nærheten av der man bor. Det er alltid med en bryggeleder som har erfaring og man velger selv eget ambisjonsnivå som ølbrygger. Hver andelseier har rett til å brygge inntil seks ganger i løpet av året. Dette er imidlertid ingen plikt, og hvis man bare vil brygge én gang i året er det selvsagt helt greit. De som ønsker å bli bryggeledere vil kunne brygge mer enn seks ganger pr år. Man melder seg på bryggekvelder via vår bryggekalenderen, og det er plass til maks 6-7 personer på en bryggekveld.

Samvirkebryggeriet er allerede etablert på Nordberg, Østensjø og Nesbru, Drøbak, Bekkelaget og Lørenskog. Bryggeriet på Nesodden brant dessverre høsten 2019, men er nå endelig under gjenoppbygging iog åpner i nytt lokale på Fagerstrand rett over nyttår. Bryggeriet på Ringerike ble dessverre besluttet avviklet med virkning fra 31 desember 2021 grunnet manglende oppslutning.

De lokale bryggeriene i Oslo-området organiseres som ett samvirkeforetak - Samvirkebryggeriet Oslo SA. Hver andelshaver har én andel i dette foretaket, og har samtidig en lokal tilknytning til sitt lokale bryggeri..