ølskala

Østensjø samvirke­bryggeri

Østensjø Samvirkebryggeri satt sin første batch 25 mai 2014, og holdt frem til sommeren 2017 til ”tapperiet” i Eterfabrikken på Østensjø. Grunnet planer om boligutbygging flyttet hele bryggeriet over til nye lokaler i "Skullerud Park". Her er vi samlokalisert med en mengde spennende bedrifter, og fremtiden ser lys ut!! Det er ledige andeler i Østensjø Samvirkebryggeri, så dersom du er interessert, ta kontakt via lenken her på siden, eller direkte md bryggerisjef.

I løpet av 2016 ble det brygget ca 70 batcher med øl på Østensjø og det ble produsert og tappet nærmere 15.000 halvlitersflasker, hvorav flest Pilsner. Østensjø har nå noen ledige andeler og muligheten for å bli medlem er gyllen, Gå inn på vår påmeldingsside for å melde din interesse for å kjøpe en andel.

Fakta
Bryggerisjef: Stein Torsvik
Telefon: 46401045
E-post: ste-tor@online.no