ølskala

Regjeringen utvider fristen for å avholde årsmøter og godkjenne årsregnskap

11.06.2020

Regjeringen har utvidet fristen for å avholde årsmøter og godkjenne årsregnskap med 2 mnd, til 31 august, og styret i samvirkebryggeriet har derfor besluttet å utsette årsmøtet til etter sommerferien. Det vil komme nærmere informasjon så snart styret har satt dato for årsmøtet.