ølskala

Gradvis normalisering, forutsatt at smittevernreglene kan overholdes

05.06.2020

 

Alle bryggeriene har vært stengt ned fra 12 mars og frem til slutten av april da regjeringen innførte lettelser i smittevernreglene av betydning for oss. Det har likevel vært vanskelig å åpne for full «før-korona» aktivitet med full bemanning og med brygging og tapping samtidig så lenge smittevernreglene opprettholdes med 1-meters regelen innendørs, men fra ca 1 mai har det vært gjennomført enkelte separate brygge- og tappeøkter med redusert bemanning og erfaringene har vært gode. Samtidig åpnes nå de fleste av samfunnet sektorer gradvis opp, og styret mener derfor at også en viss normalisering av bryggeaktiviteten vår nå bør kunne gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Det foreslås derfor at vi åpner for samtidig brygging og tapping etter lokale vurderinger av det enkelte bryggerilokales beskaffenhet. Vurderingen foretas av den enkelte bryggerisjef og ressursgruppe i samarbeid med bryggelederne.

Det vises til til enhver tid oppdatert informasjon om gjeldende smittevernregler på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/