ølskala

Justering av priser på uttak av øl fra 5 juni 2020

05.06.2020

Styret vedtok i styremøtet 4 juni en foreløpig økning av den samlede flaskeprisen med kr 2,- med umiddelbar virkning, dvs fra 5 juni 2020. Enkelte øltyper med spesielt dyre råvarer er samtidig flyttet opp en prisgruppe. Årsaken er at den ugunstige norske kronekursen har gitt langt høyere innkjøpskostnader på hhv råvarer og flaskeinnkjøp enn forutsatt. Prisene ble sist justert i desember 2017. Det vil bli foretatt en ny samlet prisgjennomgang over sommerferien